Het grootst in Nederland in het wild levende zoogdier.

Edelherten zijn in Nederland de grootst levende zoogdieren. Wat een zoogdier is? Dat is een levendbarend dier. Het edelhert is in de zomer roodbruin van kleur en in de winter grijsbruin. Vaak worden ze ook wel roodwild genoemd. Die naam dankt hij aan de kleur van zijn vacht. Edelherten zijn in de zomermaanden roodbruin en in de wintermaanden grijsbruin van kleur. Edelherten hebben ook een geweldig mooi gewei, althans, de mannelijke dieren. Elk jaar werp het hert zijn gewei af. En direct na het afwerpen groeit er weer een nieuw gewei. Het gewei is omgeven door een basthuid, dat is een fluwelen huid. Die huid is een bescherming van het gewei. Onder de huid lopen bloedvaten. Pas als het gewei af is, begint de basthuis te kriebelen en wil het hert het eraf vegen. De flarden hangen dan om de kop van het hert. Maar als dat er eenmaal vanaf is, komt er een geducht wapen onder vandaan. Edelherten kunnen een schofthoogte tot wel 1.40 meter en een gewicht tot wel 255 kilo bereiken. Vrouwelijke dieren zijn een stuk kleiner en lichter en hebben geen gewei. Als de R in de maand komt, worden de vrouwelijke dieren bronstig. De mannen strijden om de vrouwtjes. O ja? Enerzijds wel, maar anderzijds heeft het vrouwtje ook haar voorkeur voor een bepaalde man. Het is niet anders als bij andere dieren. Als een hinde bronstig is, komt er het mannelijk hert, die haar beslaat (dekt) Als er even geen kandidaat is, blijft de hinde onbeslagen. Aangezien een hinde maar één dag bronstig is, moet ze wachten tot het volgende moment, wat zo'n drie weken duurt. Dan is zij weer maar één dag bronstig. Dit herhaalt zich een aantal keren. Zo gebeurt het wel eens dat een hinde b.v. pas in januari beslagen wordt. Maar hoe kan het dan dat alle kalfjes in een zelfde periode geboren worden. Draagt de ene hinde haar kalf langer dan het ander? Nee. Het vruchtje draagt ze wel langer. Daar heeft de natuur iets heel moois op gevonden. Als alle hinden eenmaal beslagen zijn, is er eigenlijk nog maar een laag aanbod van voedsel. Het is immers winter geworden. Het vruchtje blijft ingepakt wachten op het juiste moment. Als er eenmaal weer meer voedselaanbod komt (denk aan het voorjaar) zal het vruchtje beginnen te groeien. Ongeacht de tijd waarin ze bevrucht is geraakt. En uiteindelijk zullen alle kalfjes tegelijk af zijn, ik bedoel volgroeid. Wat een wonder is dat. En als we na de geboorte van de kalfjes een mooie zomer hebben, begint in september alles weer van voor af aan.

Wil je meer weten over het edelhert? Kijk dan op de site van Vereniging Het Edelhert. Er zijn natuurlijk ook andere sites met informatie te vinden.  

Reacties mogelijk gemaakt door CComment

Copyright © 2020 edelhert . Alle rechten voorbehouden.